Aptarnavimo lygis:Lygis 1Lygis 2Lygis 3
Aptarnavimas namie/biure
Kas įskaičiuota:
Įsigyto televizoriaus prijungimas ir suderinimas
Televizoriaus pakabinimas kliento turimu sieniniu laikikliu
Televizoriaus laidų (išskyrus maitinimo) paslėpimas sienoje (viename lovelyje)
Turimų ar naujų vaizdo sistemos komponentų prijungimas Iki 2 Iki 2 Iki 2
Laidų paslėpimas
Kabelinės ar palydovinės televizijos prijungimas prie naujos sistemos
Parodomoji naujos sistemos demonstracija
Pakavimo medžiagų surinkimas ir pašalinimas
Vieno televizoriaus išvežimas ir utilizavimas
Papildomo komponento prijungimas Papildomai Papildomai Papildomai
Nuotolinio pulto derinimas Papildomai Papildomai Papildomai
Nestandartinis tvirtinimas, daugiau nei dviejų papildomų komponentų prijungimas Papildomai Papildomai Papildomai